Fundusze unijne


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Tablica pamiątkowa – Etap I

Tablica pamiątkowa – Etap II

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-18-040/09-00 Etap II – 15.03.2010 r.

Przedsiębiorstwo Glasmark Sp. z o.o. podpisało z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w której imieniu działa Regionalna Instytucja Finansująca – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., umowę o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-18-040/09-00 w dniu 15.03.2010 r. dla projektu pt. „Rozwój rynku eksportowego firmy GLASMARK poprzez zwiększenie ilości i wartości eksportu”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Osi priorytetowej VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

Informacja o pozytywnej weryfikacji Planu Rozwoju Eksportu – 30.09.2009 r.

Szanowni Państwo, Przedsiębiorstwo Glasmark Sp. z o.o. ma zaszczyt poinformować Państwa o tym, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w której imieniu działa Regionalna Instytucja Finansująca, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., podjęła decyzje o pozytywnej weryfikacji Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa Glasmark Sp. z o.o.

Wniosek został złożony w ramach Etapu I Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi priorytetowej VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.1 Paszport do eksportu.

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-18-014/09-00 Etap I – 17.07.2009 r.

Przedsiębiorstwo Glasmark Sp. z o.o. podpisało z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w której imieniu działa Regionalna Instytucja Finansująca – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., umowę o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-18-014/09-00 w dniu 17.07.2009 r. dla projektu pt. „Rozwój rynku eksportowego firmy GLASMARK poprzez zwiększenie ilości i wartości eksportu”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Osi priorytetowej VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

Konkurs ofert – 15.06.2009 r.

Zamknięcie postępowania dotyczącego konkursu ofert na „Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa Glasmark Sp. z o.o.”.

Konkurs ofert – 25.05.2009 r.

Przedsiębiorstwo Glasmark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania „Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa Glasmark Sp. z o.o.” w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”, Osi priorytetowej VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).

Zapraszamy do złożenia oferty na:

Otwarcie konkursu ofert na „Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa Glasmark Sp. z o.o.”  Pobierz ZAPROSZENIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013